Kasutustingimused

Television.ee on internetipõhine striimiteenus, milles leiduvaid videosid saab osta perioodilise vaatamisõigusega (edaspidi “Teenus”). Teenus annab ligipääsu erinevate ürituste otseülekannetele ja järelvaatamistele.
Striimiteenust pakub Television OÜ, aadress: Kesa tn 10, Saue linn, Saue vald, Harju maakond, 76505 (edaspidi “Teenusepakkuja”).

Kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused (koos siin nimetatud dokumentidega) kohalduvad kõigile Teenuse kasutajatele ja on neile õiguslikult siduvad. Teenuse kasutamisega kinnitate, et olete käesolevad Üldtingimused läbi lugenud ja need aktsepteerinud. Juhul, kui Te tingimustega nõus ei ole või neid järgida ei suuda, siis ei ole Teil õigust Teenust kasutada. 

Teenusele juurdepääs ja Teenuse kasutamine

Teenus kehtib alljärgnevalt:

 • Pärast Teenuse eelvaadet saate valida võimaluse Teenust osta. Pärast maksmise kinnitamist saate koodi, mille alusel saate piletiostul märgitud perioodi jooksul ükskõik millisest seadmest Teenusele ligipääsu. Sealjuures saab Teenust korraga kasutada ühes seadmes korraga. 
 • Teenuse hind sõltub valitud perioodist ja valitud paketist ning on alati märgitud ostuprotsessis.
 • Teenust võib kasutada ainult era- ja isiklikel eesmärkidel, mitte ühelgi ärilisel ega avalikul eesmärgil. 
 • Teenusele ligipääsu saamiseks peab kindlustama endale juurdepääsu sobivale mobiilsidevõrgule ja/või lairibaühendusele. 
 • Teenust ei tohi kasutada ebaseaduslikel ega kohatutel eesmärkidel ning ei tohi lubada seda teha mistahes teisel isikul.


Vaataja tuvastus

Vaatamisõiguse saamiseks peate avaldama Teenusepakkujale enda e-maili või mobiiltelefoninumbri ning seejärel saadetakse teile unikaalne kood. Teie kood tagab ligipääsu keskkonna kasutamiseks ühele seadmele samaaegselt. See tähendab, et kui logite uuest seadmest sisse siis varasemalt sisselogitud seadmes teenus peatatakse. Kood on konfidentsiaalne teave ja Te ei tohi seda edastada ühelegi kolmandale isikule, sest vastasel juhul ei ole Teil võimalik teenust segamatult kasutada. Teie kood kehtib vastavalt ostul valitud perioodile.

Regionaalsed vaatamispiirangud

Television.ee keskkonna teenuseid võite kasutada oma unikaalse koodiga mistahes riigis, samas ei saa me tagada teenuse toimimist juhul kui esineb teiste osapoolte poolseid piiranguid (näiteks, aga mitte piiratud järgmiste juhtumitega: internetiteenuse osutaja poolt piiratud ligipääs, kehv internetiühendus, riiklikult takistatud päringud Teenusepakkuja serverite poole või tulemüüridest põhjustatud piirangud).


Maksed

Teenuse ostmisel sooritate ühekordse makse eurodes. Makseviisiks on vastavalt valitud makseplatvormile, kas mobiiltelefoni, pangalingi või krediitkaardimakse. Makseid vahendavad järgnevad teenusepakkujad: 


Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Tellimuse vormistamiseks Maksekeskus AS keskkonnas tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

 • Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay
 • Visa/Mastercard kaardimaksed
 • Soome pangalingid: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
 • Läti pangalingid: Swedbank, SEB, Citadele ja Luminor
 • Leedu pangalingid: Swedbank, SEB ja Luminor

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.


Teenuse eest tasutakse makse teostamisel ettemaks, seega ei ole teil võimalik teenust tarbida, kui soovitud maksevahendil ei ole piisavalt rahalisi vahendeid või esinevad muud piirangud, miks makset ei õnnestu teostada. 


Tasuta pakkumine ja tagastustingimused

“Do. Or do not. There is no try”
Seoses teenuse varieeruva iseloomuga ei ole võimalik television.ee teenust proovida enne teenuse eest tasumist. Juhul kui olete teenuse ostnud, aga teil ei ole Teenusepakkujast sõltuvatel asjaoludel olnud teenust võimalik tarbida ning teavitate sellest Teenusepakkuja kliendituge aadressil support@television.ee tagame kiire abi või raha tagastuse. Television OÜ'l ei ole kohustust tagada rahatagastust muul põhjusel kui teenusepakkuja poolse tehnilise tõrke korral tulenevalt teenuse iseloomust.

Tasuta prooviperioodi ja 14pv tagastusõigus tarbijale ei kehti tulenevalt VÕS punktist:

§ 53.  Sätete kohaldamine
 (4) Käesoleva seaduse § 56 lõikes 1 sätestatud taganemisõigust ei kohaldata lepingule, mille esemeks on
  71) sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamine on alanud tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning tarbija kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse;
Viide seadusele - https://www.riigiteataja.ee/akt/961235

Tõrked teenuse kasutamisel

Kui Teenusepakkuja teenuse kasutamisel ilmneb tõrkeid palume neist viivitamatult, aga mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teada anda aadressil support@television.ee. Teil on õigus nõuda tõrke kõrvaldamist ning saada abi vea tuvastamisel. Samuti on teil sõltuvalt tõrke olemusest ja kestvusest võimalik saada kas osaline või täielik makse tagastus 14 päeva jooksul . Teenusepakkuja garanteerib vastamise kõikidele kaebustele maksimaalselt 24 tunni jooksul. Television.ee ei vastuta teenuse kasutamisel esinevate tõrgete eest, mis on pôhjustatud teenuse kasutaja enda või kolmandate osapoolte (sh internetiteenuse pakkuja) poolt pôhjustatud asjaoludest.
On oluline teada, et need piirangud ei piira kuidagi teile tarbijakaitse seadustest tulenevaid õigusi ega kohustusi.

Klienditugi

E-post: support@television.ee. Klienditeenindus töötab T-L kell 12:00-20:00

Intellektuaalse omandi õigused

Television.ee teenuse kogu sisu on kaitstud Eesti ja rahvusvaheliste autorikaitseseadustega. Kõik autoriõigused ja muud intellektuaalse omandi õigused Teenuse osaks olevatele materjalidele ja sisule kuuluvad tootjale ning on litsentseeritud Television.ee keskkonnale levitamiseks. Ostes pileti, anname Teile ligipääsu vastava videomaterjali vaatamiseks, aga see ei anna õigust materjalile ega selle levitamisele. Õigus on mitte-eksklusiivne ja piiratud samaaegselt ühe vaatajakohaga ning pileti ostuga omandate õiguse portaalis olevaid materjale vaadata, eeldusel et Te ei:

 1. kopeeri, avalda, reprodutseeri, laenuta, postita, edasta, levita ega saada Teenuse sisu ega tee seda avalikult kättesaadavaks ega volita ühtki teist isikut seda tegema välja arvatud meetoditel, mis on portaalis selgelt lubatud ja välja toodud;
 2. Laadi materjali alla muudel meetoditel kui portaalis selgelt ettenähtud võimalused. Saada edasi ega jaga Teenuse mingit sisu ega võta Teenuse kasutamise eest kolmandatelt osapooltelt tasu;
 3. lähe Teenuse struktuurist mööda, ei muuda ega eemalda seda ning ei tuleta ega rekonstrueeri Teenuse struktuuri, ei loo sellest tuletatud tooteid, ei pöördkompileeri Teenuse struktuuri, ei muuda Teenust ega manipuleeri mingil muul moel Teenuse ühegi turvafunktsiooniga ega ühegi muu tehnoloogia või tarkvaraga, mis on Teenuse osaks.

Piletiostuga ei omanda te ühtegi õigust toodetud materjalile ega selle levitamiseks, ei täismahus ega osaliselt. Juhul kui portaalis on loodud valikuliselt klippide allalaadimise võimalus on need mõeldud ainult mitte-kommerts eesmärkidel kasutamiseks ning neid ei või kasutada tulu teenimiseks. Juhul kui sisulooja on võimaldanud television.ee portaali kaudu materjali allalaadimise, palume arvestada, et tegu on nende omandiga ning kui ka levitamine on erandkorras lubatud, palume respekteerida nende toodangut levitamisel tootjat märkides.

Nende tingimuste ja intellektuaalse omandi õiguste rikkumist loetakse käesolevate Üldtingimuste oluliseks rikkumiseks ning see annab meile õiguse Teenus viivitamatult sulgeda ja/või Teile kättesaamatuks teha või välistada volitamata tegevused mistahes muul moel. Samuti on meil sellistel juhtudel õigus nõuda leppetrahvi 3000 EUR ühe rikkumise kohta ja nõuda hüvitist kõigi kahjude eest, mida trahv ei kata.

Turvalisus

Teenusepakkuja turvasüsteemi manipuleerimine on keelatud ning mistahes muul meetodil kui käsitsi piletikoodi sisestamine ei ole lubatud turvasüsteemist möödumine. Sellised katsed põhjustavad koheselt ilma teatamata pileti kehtivuse kaotuse.

Keskkonna kaudu ei ole lubatud saata arvuteid, turvasüsteeme või teisi kasutajaid kahjustavaid programme, viiruseid ega faile. Samuti ei ole lubatud mistahes koodide ega failide edastamine. mille eesmärgiks on television.ee keskkonna kahjustamine.

Te ei tohi püüda materjalile ligi pääseda muudel meetoditel kui kehtiva piletiga, võimalikud rünnakud või television.ee kasutajaliidese välisest keskkonnast pöördumiste tegemine võrdsustatakse rünnakuga Teenusepakkuja andmesüsteemide vastu ning sellest teavitame koheselt vastavaid ametijõude.

Rikkumine loetakse teenuse kasutustingimuste oluliseks rikkumiseks, mille tulemuseks on Teenusepakkuja poolt teenuse Teile sulgemine või volitamata tegevuste piiramine mistahes Teenusepakkujale sobilikul moel. Samuti on Teenusepakkujal sellistel juhtudel õigus nõuda leppetrahvi 3000 EUR rikkumise kohta ja nõuda otsese varalise kahju hüvitamist summas, mida leppetrahv ei kata.

Television.ee ja seotud isikute vastutus

Television.ee pakub teenust “as is” põhimõttel, mis tähendab, et Teenusepakkuja ei ole vastutav teenuse sisulise ega tehnilise kvaliteedi osas, ehkki teeb kõik endast oleneva, et valida vaid parimad sisutootmispartnerid. Juhul kui märkate sisulisi puudusi teenuses või esineb tõrkeid tootmispartnerite poolel, siis palume sellest koheselt teavitada Teenusepakkuja klienditeenindust ning kui tõrked on põhjustatud tarbijast sõltumatutest asjaoludest, tagame Teie huvide esindamise tootja ees. Sellegipoolest ei saa me anda mingeid garantiisid ega lubadusi ega me ei kontrolli teenuse sisu, kuna teenuse kasutamine sõltub Teenusepakkujast mittesõltuvatest asjaoludest

Television.ee või nende partneritega seotud ettevõtted, töötajad, omanikud ega juhatuse liikmed ei vastuta isikuliselt mistahes meetodil teenuse kasutamise tõrgetest põhjustatud mistahes kaudsete kahjude eest sh  saamata jäänud tulude eest sõltumata sellest kas põhjuseks oli teenuse toimimine või kasutaja võimetus seda kasutada.

Mitte ükski kasutustingimustes mainitud punkt ei piira ega ole ülimuslik Eesti Vabariigi seadustest tulenevate kohustuste, vastutuse või õiguste suhtes juhul kui see on Teenusepakkuja poolt põhjustatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

Teenusepakkujal on õigus nõuda tarbijalt 3000 euro suurust leppetrahvi ja seda  ületavas osas otsese varalise kahju hüvitamist iga juhuse eest, kui olete teenust kasutanud mitte-isiklikuks otstarbeks väljaspool oma leibkonda. Samuti juhul kui kasutate teenust viisidel, mis võimaldavad lubamatult Teenusepakkuja teenust kasutada, kopeerida, dekodeerida või teenust muuta.

Privaatsuspõhimõtted

Television.ee keskkond kasutab teie poolt teenuse kasutamiseks avaldatud andmeid anonüümselt, vaid Teenusepakkuja vahelise lepingu täitmise eesmärgil. Teenusepakkujale avaldatud telefoninumbrit ja/või e- maili aadressi kasutame vaid Teiega ühenduse võtmiseks teenuse kasutamisel ning makse menetlemiseks. Isikuandmeid me seeläbi lepingu täitmise käigus ei töötle.

Television.ee identifitseerib portaali kasutajaid vaid unikaalse koodi alusel krüpteeritud kujul, et tagada Teile teenuse toimimine. See on ainus meetod, mille kaudu identifitseeritakse kasutajaid ja eraldi rohkem sisse ei pea logima kui unikaalse koodi abil.

Kasutame lehel üldistatud statistika kogumiseks Facebook Pixel ja Google Analytics statistika tööriistasid.

Küsimuste korral teie poolt teenuse kasutamiseks avaldatud andmete töötlemise osas, palun pöörduge Teenusepakkuja klienditeenindusse, samuti jääb teile alati õigus pöörduda andmekaitseliste küsimuste korral Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) poole.


Viited Television.ee veebilehel

Television.ee kasutamisel võite leida viited keskkonnavälistele veebilehtedele. Teenusepakkuja ei oma kontrolli nende lehtede sisu üle, ega vastuta nendel lehtedel sisalduva info eest.

Pädev kohus ja kohalduv seadusandlus

Käesolevaid television.ee teenuse kasutustingimusi tõlgendatakse kooskõlas Eesti õigusaktidega.

Võimaliku vaidluse korral peavad lepingupooled püüdma selle rahumeelselt lahendada. Kui lepingupooled ei jõua kokkuleppele, võib vaidluse lahendada Tarbijakaitseameti juurde kuuluv tarbijavaidluste komisjon. Lepingupooltel on alati õigus vaidluse korral pöörduda kohtu poole.

Muudatused

Television.ee jätab endale õiguse teha teenuse kasutustingimustes ühepoolselt muudatusi, teavitades neist oma kodulehe television.ee kaudu vähemalt 30 kalendripäeva ette.

Teenuse kasutamine kolmandate isikute poolt

Teenusepakkuja ja tarbija vahelise lepinguga anname eduka makse korral teile vastavalt sooritatud ostule ligipääsu teie poolt valitud sisule ja teie poolt valitud ajavahemikuks. Juhul, kui soovite oma unikaalset piletikoodi jagada, ei ole meil võimalik teile tagada segamatut vaatamiskogemust, sest kui Teie piletikoodi kasutatakse kellegi poolt, kes on selle teada saanud, siis Teenusepakkuja süsteem kontrollib samaaegseid piletikasutajaid tagades ligipääsu vaid viimati sisseloginule. Kui saate veateate “Keegi teine logis Teie koodiga sisse” ilma põhjuseta, siis soovitame pöörduda support@television.ee .

Lepingu terviklikkus

Television.ee teenuse kasutustingimused koos makse sooritamisel valitud perioodi ja piirangutega moodustavad Teenusepakkuja ja tarbija vahelise lepingu ning on ülimuslikud võrreldes kõigi käesoleva lepingu tingimusi kajastavate varasemate kirjalike või suuliste kokkulepetega.

Vääramatu jõud

Teenusepakkuja ei vastuta Teie ees teenuse kasutamisel esinevate puuduste ja tõrgete eest, mis ei tulene Teenusepakkujast sõltuval asjaolul sh vääramatu jõud.

Sätete kehtetus

Kui käesoleva lepingu mingi säte muutub kehtetuks või täidetamatuks, siis ei mõjuta see säte mingil moel, ei muuda kehtetuks ega muuda täidetamatuks teisi lepingu sätteid ning seda sätet kohaldatakse seadustega lubatavas ulatuses.

Kontaktandmed

Kui vajate teavet või teil on küsimusi seoses Veebilehe kasutamisega, siis pöörduge julgesti Teenusepakkuja klienditeenindusse: support@television.ee

Käesolevad teenuse tingimused kehtivad alates 1. aprillist 2020.


Privaatsuspoliitika | Kasutustingimused | Kontakt